Reģistrēties dalībai Latvijas kapitāla tirgus forumā 2021

Participation registration for the Latvian Capital Market Forum 2021

Latvijas kapitāla tirgus foruma 2021 privātuma politika

Datu pārzinis – Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK), reģistrācijas Nr. 90001049028,  adrese: Kungu iela 1, Rīga, LV-1050, tālrunis 67774800. Lai organizētu tiešsaistes Latvijas kapitāla tirgus forumu 2021 "Šodienas lēmumi = nākotnes iespējas", FKTK izmanto ārpakalpojuma sniedzēja SIA "Addiction" intelektuālos un materiāltehniskos līdzekļus.

Datu apstrādātājs – SIA "Addiction", reģistrācijas Nr. 52103045121, adrese: Graudu iela 18-6, Liepāja, Latvija, tālrunis 29297272, kas datus apstrādā saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas norādēm.

Datu apstrādes mērķis – nodrošināt efektīvu Latvijas kapitāla tirgus foruma 2021 "Šodienas lēmumi = nākotnes iespējas" organizēšanu un norisi 19.02.2021., kā arī lai nodrošinātu Jūsu dalību tajā. Piesakot savu dalību tiešsaistes pasākumā Latvijas kapitāla tirgus forums 2021 "Šodienas lēmumi = nākotnes iespējas", Jums ir jānorāda vārds, uzvārds, e-pasts un organizācija, kuru pārstāvat (nav obligāti aizpildāms lauks). Tas ir nepieciešams, lai mēs varētu nosūtīt informāciju, kas saistīta ar pasākuma norisi un identificētu foruma auditoriju.

Apstrādes juridiskais pamats – Latvijas kapitāla tirgus foruma 2021"Šodienas lēmumi = nākotnes iespējas" tiešsaistes dalībnieka piekrišana (regulas 2016/679 6. panta 1. punkta a apakšpunkts). Jums ir tiesības savu piekrišanu un dalību pasākumā atsaukt jebkurā laikā, nosūtot ziņu [email protected]

Personas datu saņēmēji – datu pārzinis un datu apstrādātājs.

Personas datu apstrādes termiņš – Jūsu sniegtie dati tiks dzēsti 1 mēneša laikā pēc Latvijas kapitāla tirgus foruma beigām. 

Jums ir tiesības iebilst vai uzdot mums jautājumus, sazinoties ar mums pa e-pastu [email protected] Ja uzskatāt, ka Jūsu personas dati tiek apstrādāti, pārkāpjot tiesību aktu prasības, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību vai pretenzijas Datu valsts inspekcijā – Blaumaņa ielā 11/13 – 11, Rīgā, LV1011, [email protected]